Skip to content

Privacyverklaring

Beautysalon Zuidlaren, gevestigd aan Berkenweg 1 9471VA Zuidlaren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Beautysalon Zuidlaren
Berkenweg 1
9471 VA Zuidlaren
Website: www.beautysalonzuidlaren.nl
Tel: 0657107555
E-mail: info@beautysalonzuidlaren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beautysalon Zuidlaren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Lijst met contactgegevens van de klant via een app.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beautysalon Zuidlaren verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautysalonzuidlaren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beautysalon Zuidlaren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beautysalon Zuidlaren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beautysalon Zuidlaren) tussen zit. Beautysalon Zuidlaren gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: outlook, wordt gebruikt om mail en acties rond te sturen. Ontvangt u een mail en wilt u dit niet meer ontvangen? Dan kunt u ter alle tijden de mail opzeggen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beautysalon Zuidlaren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Categorie schoonheidssalon en pedicure, persoonsgegevens, personalia, adres enz, > Bewaartermijn 1 tot 2 jaar nadat de klant voor het laatste in de salon is geweest. Wij gooien niet alles gegeven gelijk weg aangezien er meerdere personen die één keer in het jaar langs komen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beautysalon Zuidlaren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beautysalon Zuidlaren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautysalon Zuidlaren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarinfo@beautysalonzuidlaren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Beautysalon Zuidlaren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beautysalon Zuidlaren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@beautysalonzuidlaren.nl. Beautysalon Zuidlaren heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Alle gegevens zitten in een box waar verder niemand bij kan. Na Sluitingstijd gaan de deuren  op slot. In het gebouw is een inbraaksysteem. Op digitale apparatuur staan wachtwoorden, beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

>Scroll To Top